Produkcja form do tworzyw sztucznych\\

Nasza usługa rozpoczyna się od projektowania i produkcji spersonalizowanych form do tworzyw sztucznych.
Dzięki filozofii just in time, poszanowaniu terminów oraz najwyższej elastyczności operacyjnej, ugruntowaliśmy naszą pozycję na rynku również w zakresie masowej produkcji z tworzyw sztucznych na rzecz podmiotów trzecich.

CO-DESIGN

\\

Opierając się na badaniu produktu oraz wymaganiach określonych przez klienta, opracowujemy projekt prototypu, w szczególności określając formę, detale, wykończenia i kolory. Cechy te są ustalane biorąc pod uwagę określone zmienne projektowe i techniczne, jak na przykład kryteria środowiskowe, ergonomiczne i wysiłkowe.

Realizacja formy jest poprzedzona zatwierdzeniem ze strony klienta, który ma wgląd w wysokiej jakości obrazy i wizualizacje, pomocne dla lepszego zrozumienia i wstępnej oceny rezultatu końcowego, oraz może zlecić wprowadzenia ewentualnych zmian.

Niezwykle istotne dla produkcji jest engineering, w trakcie którego wzór produktu zostaje przełożony na projekt 3D, który posłuży do produkcji form. Innymi słowy, w tej fazie rysunek przedmiotu nabiera życia i jest przygotowywany do wprowadzenia do użytku w cyklu produkcji form do tworzyw sztucznych.

PROJEKTOWANIE PROTOTYPÓW FORM DO TWORZYW SZTUCZNYCH

\\

Na życzenie klienta zajmujemy się również
projektowaniem prototypów form wtryskowych do tworzyw sztucznych. Prototypy są ogromnie przydatne, gdyż pozwalają na wcześniejsze przetestowanie produktu, dzięki czemu możliwe jest wykrycie ewentualnych problemów, które nie ujawniły się na etapie projektu 3D oraz wprowadzenie niezbędnych zmian. Po zatwierdzeniu przez klienta nasi technicy kontynuują analizuję projektu, oceniając szczegółowo koszty budowy sprzętu oraz najlepsze rozwiązania techniczne i konstrukcyjne dla realizacji form wtryskowych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

\\